LÀN DA” TRONG MƯỚT” CỦA NÀNG TIỂU THƯ ”NGỌC” TRONG PHIM ”ĐỪNG BẮT EM PHẢI QUÊN”